Projekt zmian w odpoczynku, nadgodzinach i dyżurze według Kukiz'15

16.05.2018

Nie tak dawno komisja kodyfikacyjna prawa pracy zakończyła prace nad wielkim projektem całkiem nowego kodeksu pracy. Chwilę po zakończeniu tych prac w komisji, stwierdzono że projekt w tym kształcie nie będzie dalej procedowany przez Sejm. Jednak czy na tym koniec rewolucji w prawie pracy? Konieczność zmian dostrzegają również posłowie Kukiz'15, proponując w swoim projekcie nowości w zakresie odpoczynku, nadgodzin i dyżurach pracowników. Jakie to propozycje i czy dotyczą wszystkich pracowników? - o tym w dzisiejszym artykule :)

 

 

23 marca 2018 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Wnioskodawcą projektu jest poseł Maciej Masłowski. Zasadniczo wielkich rewolucji w propozycji zmian nie ma, bowiem zamierzeniem posłów Kukiz'15 jest modyfikacja trzech artykułów Kodeksu pracy. Zgodnie z uzasadnieniem zmiany dotyczyć mają przepisów pozwalających na zobowiązanie pracodawców do wypłacania wynagrodzenia pracownikom kierującym w ich imieniu zakładem pracy, za pracę wykonywaną w czasie dyżuru, ale i nie tylko, gdyż zakładana zmiana jednego przepisu swoim zakresem dotyka każdego pracownika :)

 

Propozycja zmiany art. 132 KP

 

Projektowana zmiana tego przepisu sprowadza się de facto do objęcia prawem do nieprzerwanego dobowego odpoczynku (11 godzin) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem  pracy.

 

Chodzi więc o grupę pracowniczą do której należą osoby kierujące jednoosobowo zakładem pracy oraz ich zastępcy, a także pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, czy także główni księgowi. Tak naprawę o zakwalifikowaniu danego pracownika, jako pracownika zarządzającego zakładem pracy, decydują ustawy bądź przepisy wewnątrzzakładowe - dlatego katalog osób objętych tym pojęciem, wskazany powyżej, nie jest zamknięty.

 

Proponowana przez posłów zmiana w zakresie obecnego wyjątku 11-godzinnego okresu dobowego odpoczynku, z art. 132 § 2 KP, nie obejmuje jednak sytuacji konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Cel wyjątku jest w tym przypadku nadal uzasadniony, stąd w projekcie posłowie nie wprowadzili w tym zakresie zmian.

 

A jaki ma cel projektowana zmiana? Posłowie pragną ukrócić nadużycia art. 132 kp przez pracodawców.

 

Propozycja zmiany art. 151(4) KP

 

Tutaj posłowie projektują zmianę która również odnosi się tylko do pracowników zarządzających zakładem pracy. Zmiana art. 151(4) KP, w kształcie przedstawionym w projekcie posłów Kukiz'15, dotyczy uzyskania prawa do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przez pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Oczywiście wynagrodzenie zakładane jest w przypadku, gdy ci pracownicy nie otrzymali za czas nadgodzin dnia wolnego od pracy.

 

Obecnie kierownicy nie mają prawa do wynagrodzenia jeżeli nadgodziny nie przypadają w niedzielę oraz święta albo gdy przypadają w te dni, jednak kierownicy otrzymali inny dzień wolny od pracy. Posłowie Kukiz'15 proponują zmiany zmierzające do objęcia prawem do wynagrodzenia każdej nadgodziny kadry kierowniczej, bez rozróżnienia sytuacji na nadgodziny w dni powszednie oraz w niedziele i święta. Projekt jasno wskazuje - są nadgodziny, a nie ma innego dnia wolnego = wynagrodzenie oraz dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych dla kadry kierowniczej.

 

Projektowana zmiana art. 151(5) KP

 

Projekt w tej propozycji nie zmienia już tylko sytuacji pracowników zarządzających zakładem pracy. Tutaj mowa o dyżurach. Posłowie Kukiz'15 chcą, aby czas dyżuru był wliczany do czasu pracy (niezależnie od tego czy pracownik w tym czasie świadczył pracę czy też nie). Pracodawcy będą mogli, według projektu, zobowiązać pracowników do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym miejscu przez pracodawcę, pod warunkiem że czas dyżuru zostanie wliczony do czasu pracy.

 

To nie koniec założeń posłów Kukiz'15. Proponują aby czas pełnienia dyżuru nie mógł jednocześnie naruszać prawa pracownika do odpoczynku (z art. 132 oraz 133 KP). Chcą także wprowadzić zapisy regulujące udzielanie czasu wolnego za czas dyżuru. Dopiero w momencie wystąpienia braku możliwości udzielenia czasu wolnego, pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia. Nie ma w projekcie już więc rozgraniczenia na dyżur pełniony w domu (za który obecnie czas wolny/ wynagrodzenie nie przysługuje).

 

Cel projektowanych zmian w tym zakresie jest podobny - walka z nadużyciami pracodawców. Często bowiem zobowiązują oni pracowników do pozostawania w gotowości do pracy w domu, za co obecnie nie ma prawa do czasu wolnego czy wynagrodzenia, a czas dyżuru nie jest wliczany do czasu pracy.

 

Czy prace nad tym właśnie projektem zostaną podjęte przez Sejm, czas pokaże. Wniosek w tym całym natłoku licznych projektów zmian, małych i dużych jest jeden - rynek pracy się zmienia a prawo pracy musi być na to gotowe.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa  oraz ma charakter wyłącznie  informacyjny. Stanowi  wyraz poglądów jego  autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.

 

 

Please reload

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon