Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

19.02.2020

Dziś w cyklu „Ważne wyroki” poruszymy temat z pogranicza prawa pracy oraz bezpieczeństwa danych i tajemnicy przedsiębiorstwa. Czy za podłączenie pendrive'a do służbowego komputera bez zgody pracodawcy można zostać zwolnionym w trybie dyscyplinarnym? Czy pobranie zawartości komputera służbowego stanowi ci...

22.01.2020

W przepisach prawa pracy nie odnajdziemy co prawda wprost odpowiedzi na pytanie czy można udzielić urlopu wypoczynkowego / na żądanie bezpośrednio po okresie niedyspozycji zdrowotnej trwającej ponad 30 dni. Rozstrzygając to zagadnienie trzeba posiłkować się orzecznictwem sądowym. Mimo, iż nie jest ono je...

04.10.2019

Zgodnie z art. 52 k.p.  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trzech wypadkach. Najpopularniejszym będzie wystąpienie okoliczności ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zwolnienie w trybie dyscyplinarnym może jednak nastąpić i...

24.09.2019

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników wskazuje na pewne grupy osób, które zwolnieniu podlegać nie mogą, a więc są przez tą ustawę "chronione".

W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pra...

20.08.2019

Przed nami duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wywoła także małą rewolucję w sporach pracowniczych. A wszystko za spraw zmiany jednego ustępu w jednym artykule w k.p.c.

Do listopada 2019 r. art. 477(2) brzmieć będzie:

§ 1. Zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy...

08.08.2019

Wielu pracodawców zastanawia się, czy raz podjęta decyzja w zakresie trybu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem jest ostateczna i nie możliwa do zmiany? Czy pracownik może czuć się bezkarnie w okresie wypowiedzenia umowy? Tak samo przy pracodawcy - czy może w okresie wypowiedzenia umowy o pracę narus...

19.07.2019

Pracodawca jest obowiązany m.in. zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu któ...

24.05.2019

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego - takie hasło stanowi ogólna zasadę ochrony zatrudnienia kobiet w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa. Kodeks pracy nie chroni jednak w każdym przypadku przyszłą bądź świeżo upieczoną ma...

29.04.2019

Ustawę  z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się w razie zaistnienia konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracown...

28.02.2019

Najczęściej poruszając na blogu temat nowelizacji przepisów zwracamy Waszą uwagę na zmiany w regulacji stricte pracowniczej. Ważna z punktu widzenia pracowników i pracodawców może okazać się także procedowania obecnie w Sejmie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a także będąca na etapie konsultacj...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon