Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

09.06.2020

Zakładowe organizacje związkowe poinformowały pracodawcę, że kierując się pozytywną opinią o pracowniku dotychczas pełniącym funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy, podjęły uchwałę o jego wyborze na kolejną kadencję. Jednocześnie wyjaśniły, że ze względu na stan epidemii i obowiązujący zakaz zg...

12.12.2019

Kwestia konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę uregulowana jest wprost w kodeksie pracy, w art 38. Czy tej konsultacji podlega także zamiar wypowiedzenia umowy o pracę członkowi zarządu spółki? To pytanie zadaje sobie wiele spółek podejmując decyzje o odwołaniu z funkcji prezesa czy c...

10.09.2019

Drodzy czytelnicy, czy wiecie że z dniem 10 lipca 2019 r. upłynął termin na przedstawienie przez Zakładowe Organizacje Związkowe informacji o liczbie członków? Zgodnie ze znowelizowanym art. 25(1) ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o związkach zawodowych, nieprzekazanie informacji o liczbie członków przez zw...

25.10.2018

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o związkach zawodowych, skutkiem których będzie znaczne rozszerzenie prawa do czynnej i biernej koalicji związkowej. Już nie tylko pracownik będzie mógł założyć związek zawodowy lub być jego członkiem, lecz każda osoba, która świadczy pracę za wynagrodz...

06.10.2018

Gdy działają w danym zakładzie pracy związki zawodowe, pracodawca musi z nimi współdziałać. Wymóg uzgodnień istnieje przy wprowadzaniu Regulaminu pracy jak i również przy zmianach jego treści. Czy pracodawca zawsze jest związany wymogiem uzgodnienia? Czy są sytuacji gdy zmiany może wprowadzić sam? Spiesz...

16.08.2018

Często zdarza się tak, że jako pracodawca, u którego w zakładzie pracy działają związki zawodowe chcąc rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie wypowiedzenia i wykonując obowiązki z prawa pracy zobowiązani jesteśmy zapytać, czy pracownik objęty jest ochroną związku zawodowego, a następnie konsultu...

12.06.2018

Konstytucja RP zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych. Pracodawca natomiast zawsze z trwogą przyjmuje wiadomość o istnieniu lub utworzeniu nowego związku zawodowego w zakładzie pracy ;). Związek zawodowy to samorządna organizacja. Samodzielnie zarządza własnymi funduszami i majątkiem....

14.03.2018

Konstytucja [1] zapewnia wolność tworzenia, działania i zrzeszania się w związkach zawodowych. Czy jednak w praktyce nasza konstytucyjna wolność na pewno jest realizowana? Trybunał Konstytucyjny [2] uznał ustawę o związkach zawodowych za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zakresie, w jakim...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon