Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

14.07.2020

Pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy...

22.11.2019

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Na pracodawcy spoczywa obowiązek rozliczenia należności, które przysługują pracownikowi do dnia jego śmierci. Śmierć pracownika wiąże się dla pracodawcy również z obowiązkiem wypłaty odprawy pośmiertnej.

Przepisy kodeksu pracy (trochę zagadkowo) wskaz...

11.06.2019

Premia nie jest uregulowana kodeksowo, ale może wynikać z innych przepisów prawa, układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzeń, umowy o pracę. Jeżeli chodzi natomiast o nagrodę, to została ona uregulowana w art. 105 k.p. Premię regulaminową można egzekwować jak zostaną spełnione przesłanki zawarte w...

24.04.2019

8 kwietnia ruszył największy od 1993 r. strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i oświaty w Polsce. Według danych Związku Nauczycielstwa Polskiego do strajku przyłączyło się 15 179 szkół, co stanowi aż 74% wszystkich szkół, przedszkoli, placówek i zespołów szkół. Co do zasady, wynagrodzenie prz...

08.01.2019

Minimalne wynagrodzenie za pracę gwarantując każdemu pracownikowi minimalny poziom wynagrodzenia, pełni funkcję ochronną. Tymczasem planowana jest kolejna zmiana ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ustawy z dn. 6 grudnia 2018 r. zakłada dodanie do artykułu 6...

17.10.2018

Pracodawcom często zależy, aby pracownicy nie ujawniali innym, czy to osobom trzecim, czy współpracownikom, wysokości swojego wynagrodzenia. Mając to na względzie pracodawcy wprowadzają często stosowne klauzule, do umów o pracę lub Regulaminów pracy, zakazujące ujawniania wysokości wynagrodzeń. O ile teg...

16.05.2018

Nie tak dawno komisja kodyfikacyjna prawa pracy zakończyła prace nad wielkim projektem całkiem nowego kodeksu pracy. Chwilę po zakończeniu tych prac w komisji, stwierdzono że projekt w tym kształcie nie będzie dalej procedowany przez Sejm. Jednak czy na tym koniec rewolucji w prawie pracy? Konieczno...

17.01.2018

Jeżeli z inicjatywy pracodawcy Prezes spółki, jako pracownik, zawrze porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, to czy przysługuje mu prawo do odprawy na podsta...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon