Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

16.12.2019

Co do zasady pracownik wykonuje swoją pracę aż do momentu rozwiązania umowy o pracę. Przepisy kodeksu pracy przewidują jednak odstępstwo od tej reguły poprzez możliwość jednostronnego zwolnienia przez pracodawcę pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Czy pracodawca może jednak cofnąć swoją decyzję i o...

24.10.2019

W dniu 4 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. akt III UK 150/18, w którym odniósł się do kwestii pracy o znacznej szkodliwości i uciążliwości przy elektronicznym monitorze jako pracy w szczególnych warunkach. Na kanwie powyższego wyroku pojawiło się jednak wiele artykułów, które mo...

22.07.2019

Pracownik ma ustawowy obowiązek partycypacji w kosztach swojego ubezpieczenia społecznego. Jak to jednak wygląda w przypadku ustalenia stosunku pracy? Czy płatnik składek może dochodzić od pracownika zapłaty składek opłaconych w wyniku złożonych korekt? Jeżeli tak, jak daleko może sięgać wstecz? i czy ni...

12.04.2019

Dziś w cyklu ważne wyroki, chciałybyśmy skierować Waszą uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z 13 września 2018 r. (sygn. II PK 135/17), gdzie wskazano, że w razie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu sąd pracy ustali wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi na poziomie gwarantującym...

22.03.2019

Dziś w cyklu "ważne wyroki " chcemy zwrócić Waszą uwagę na już nie tak nowe (bo z 2012 r.) orzeczenie Sądu Najwyższego. Otóż czy niewykonanie polecenia przez pracownika stawienia się u przełożonego, gdy pracownik został powiadomiony, że po stawieniu się dojdzie do podjęcia czynności zmierzających do zako...

15.01.2019

Prawo pracy nakłada na pracodawcę ryzyko socjalne. Czy jednak pracodawca może bez końca „tolerować” długotrwałą absencję chorobową pracownika? Czy niekiedy skorzystanie z prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia stanowi nadużycie prawa jakie przysługuje pracodawcy?

Stan sprawy

Inspiracją dla dz...

24.11.2018

Zdarza się, że pracownik chcąc uniknąć wręczenia mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę ,,ucieka’’ na zwolnienie lekarskie, gdyż zgodnie z art. 41 k.p. w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracodawca nie może skutecznie złożyć pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Nat...

12.09.2018

Chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy powinien być ten, kto nie lekceważy prawa i zasad współżycia społecznego. Czy naruszenie zasad współżycia społecznego może jednak niweczyć przywrócenie pracownika do pracy? Jak wówczas powinno przebiegać postępowanie sądowe? Na te pytania odpowiada Sąd Najwyższ...

07.06.2018

O co chodzi w sprawie?

Pewna spółka prowadziła działalność gospodarczą świadcząc usługi maklerskie. W 2012 roku, w związku z poszerzeniem zakresu swojej działalności zatrudniła Pracownika X na stanowisku naczelnika wydziału rynków zagranicznych. Standardowo, Pracownik przed przystąpieniem do pracy zapozna...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon