Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

16.01.2020

Poprzez zatrudnienie rozumie się odpłatne zaangażowanie pracy ludzkiej w działalność produkcyjną lub usługową w oparciu o umowę między dwiema stronami. Co prawda podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, to jednak możliwa jest sytuacja, w której pracownik podpisuje umowę cywilnoprawną (najczęście...

30.07.2018

Temat niby stary i już ,,z wąsami’’ ;), a jednak nadal budzi emocje szczególnie na polu sporów z ZUS o klasyfikacje rodzaju zawartej pomiędzy stronami umowy, co związane jest z obowiązkiem ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wy...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon