Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

31.05.2020

Epidemia koronawirusa wprowadziła chaos na rynku pracowniczym. Niepewna sytuacja i nieśpieszność polskiego rządu w pomocy przedsiębiorcom spowodowały, że niektórzy pracodawcy zmuszeni zostali podjąć trudne decyzje w zakresie rozwiązania umów o pracę z pracownikami. Zakres trudności związanych z wypowiada...

14.02.2020

Zgodnie z art. 29 k.p.umowa o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Coraz bardziej popularna tera...

16.01.2020

Poprzez zatrudnienie rozumie się odpłatne zaangażowanie pracy ludzkiej w działalność produkcyjną lub usługową w oparciu o umowę między dwiema stronami. Co prawda podstawową formą zatrudnienia jest umowa o pracę, to jednak możliwa jest sytuacja, w której pracownik podpisuje umowę cywilnoprawną (najczęście...

15.10.2019

Strony mogą zawrzeć umowę regulującą prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych. Umowa taka, nazywana szkoleniową (lub lojalnościową), powinna zostać zawarta zwłaszcza, gdy pracodawca zamierza zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnie...

20.08.2019

Przed nami duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wywoła także małą rewolucję w sporach pracowniczych. A wszystko za spraw zmiany jednego ustępu w jednym artykule w k.p.c.

Do listopada 2019 r. art. 477(2) brzmieć będzie:

§ 1. Zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy...

24.05.2019

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego - takie hasło stanowi ogólna zasadę ochrony zatrudnienia kobiet w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa. Kodeks pracy nie chroni jednak w każdym przypadku przyszłą bądź świeżo upieczoną ma...

29.09.2018

W listopadzie 2018 r. po raz pierwszy upłyną dwa bardzo ważne limity w stosunkach prawno-pracowniczych. Pierwszy z nich to limit 33 miesięcy na jaki może zostać zawarta umowa lub łącznie umowy o pracę na czas określony - zgodnie z art. 25(1) Kodeksu pracy. Limit ten upłynie z dniem 21 listopada 2018 r. w...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon