Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

27.02.2020

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, jako opcję domyślną, przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne,...

18.01.2019

Co do zasady i zgodnie z przepisem art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie po...

13.04.2018

Nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby rolnik mógł być wspólnikiem w spółce. Problemy mogą się natomiast pojawić na tle ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Jest to bowiem swoista kategoria podmiotu prowadzącego podwójną działalność zawodową. Stąd pojawia się pyta...

23.02.2018

Głośno jest w mediach o tym, że Prezydent skierował projekt ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwanej ustawą zmieniającą) do Trybunału Konstytucyjnego. Dla opinii publicznej najważniejszy jest bowiem skutek ewentualnego wejś...

12.01.2018

Polski ustawodawca wraz z nadejściem 2018 roku wprowadził szereg zmian, w tym również w zasadach opłacania składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS). W konsekwencji, odtąd w miejsce kilku przelewów płatnik składek dokonuje jednego przelewu na swój indywidualny numer rachunk...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon