Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

22.11.2019

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Na pracodawcy spoczywa obowiązek rozliczenia należności, które przysługują pracownikowi do dnia jego śmierci. Śmierć pracownika wiąże się dla pracodawcy również z obowiązkiem wypłaty odprawy pośmiertnej.

Przepisy kodeksu pracy (trochę zagadkowo) wskaz...

17.01.2018

Jeżeli z inicjatywy pracodawcy Prezes spółki, jako pracownik, zawrze porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, to czy przysługuje mu prawo do odprawy na podsta...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon