Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

14.07.2020

Pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy...

12.12.2018

Postępowania sądowe których przedmiotem jest żądanie zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych są zazwyczaj bardzo skomplikowane, długotrwałe i bardzo męczące ;)

Nasze rozważania rozpocznijmy od tego, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 23 listopada 2001 r. (sygn. I PKN 678/00) ciężar...

16.05.2018

Nie tak dawno komisja kodyfikacyjna prawa pracy zakończyła prace nad wielkim projektem całkiem nowego kodeksu pracy. Chwilę po zakończeniu tych prac w komisji, stwierdzono że projekt w tym kształcie nie będzie dalej procedowany przez Sejm. Jednak czy na tym koniec rewolucji w prawie pracy? Konieczno...

26.12.2017

Większości z Czytelników musiało obić się o uszy, że rok 2018 przyniesie nam rewolucję, jeśli chodzi o zmiany w zasadach rządzących prawem pracy. Niektórzy komentatorzy wręcz przewidują, iż będziemy tej dziedziny musieli nauczyć się od nowa. ;) Już ponad rok komisja kodyfikacyjna pracuje nad dwoma projek...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon