Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

31.10.2019

Dzisiaj mija termin na dokonanie wpłaty przez pracodawców na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dodatkowych środków pieniężnych z uwagi na zmianę w zakresie określenia wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmia...

30.05.2019

Narodziny dziecka to szczególny czas w życiu rodzica. Dlatego przepisy Kodeksu pracy określają szereg uprawnień dla pracowników z tytułu urodzenia dziecka, m.in. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, czy możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy. Jak wiadomo jednak nowy członek rodziny...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon