Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

26.05.2020

Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów albo jesteś może jednocześnie pracownikiem i prowadzisz własną działalność gospodarczą? Doszło w Twoim przypadku do tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach będziesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadk...

14.05.2020

Co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Dlatego wynagrodzenie powinno być odpowiednio przeliczone, gdy zatrudniony przez część miesiąca nie będzie pracował i będzie pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak wyliczyć kwoty wynagrodzenia za pracę należne pracownikowi?

Od 8 marca 2020 r. o...

16.04.2020

Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (ujętego w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych). Takie dofinansowanie w określonych jednak sytuacjach nie przysługuje, w szczególności j...

29.11.2019

Zmiany pociągają za sobą zmiany 😊. W związku właśnie z projektowanymi zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, konieczne jest wydanie rozporządzenia zmieniającego w zakresie dostosowania wzorów dokumentów ubezpieczeniowych stanowiących załączn...

06.02.2019

Właśnie otrzymałeś decyzję ZUS w sprawie świadczeń z ubezpieczeń społecznych? Jest dla Ciebie niekorzystna?, pomimo że przedłożyłeś już wszystkie posiadane przez Ciebie dowody, a nawet żądane przez ZUS dowody. Niemniej jednak Zakład nie wywiódł z nich okoliczności, na które się powoływałeś. Co teraz?

Z pr...

21.01.2019

W powszechnej opinii nikt, ani pracodawca, ani pracownik ,,nie lubi’’ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pismo, które w ostatnim czasie jest wysyłane z pewnego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z pewnością tej postawy nie zmieni. Organ (zapewne kierując się dobrą wolą aktywizacji pracodawców w zakre...

30.07.2018

Temat niby stary i już ,,z wąsami’’ ;), a jednak nadal budzi emocje szczególnie na polu sporów z ZUS o klasyfikacje rodzaju zawartej pomiędzy stronami umowy, co związane jest z obowiązkiem ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby wy...

13.04.2018

Nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby rolnik mógł być wspólnikiem w spółce. Problemy mogą się natomiast pojawić na tle ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Jest to bowiem swoista kategoria podmiotu prowadzącego podwójną działalność zawodową. Stąd pojawia się pyta...

23.02.2018

Głośno jest w mediach o tym, że Prezydent skierował projekt ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej zwanej ustawą zmieniającą) do Trybunału Konstytucyjnego. Dla opinii publicznej najważniejszy jest bowiem skutek ewentualnego wejś...

12.01.2018

Polski ustawodawca wraz z nadejściem 2018 roku wprowadził szereg zmian, w tym również w zasadach opłacania składek ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS). W konsekwencji, odtąd w miejsce kilku przelewów płatnik składek dokonuje jednego przelewu na swój indywidualny numer rachunk...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon