Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

31.07.2019

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pra...

14.05.2019

W dniu 4 maja 2019 r. weszła w końcu w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

17.04.2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobow...

12.05.2018

Coraz bliżej do bezpośredniego obowiązywania w Polsce Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej: „RODO” i coraz większe prawdopodobieństwo, wręcz graniczące z pewnością, że zmiany w prawie pracy, które mają na celu wdrożenie założeń tego rozporządzenia nie zostaną przyjęte przez polskiego us...

18.04.2018

Od dnia 25 maja 2018 r. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”, stanie się aktem prawnym bezpośrednio stosowanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Zgodnie z jego art. 88 ust. 3 każde państw członkowskie do ww. terminu ma obowiązek zawiadomić Komisję o swoi...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon