Nowości w Prawie Pracy - część 30! ;)

03.08.2020

Rozliczanie pracy w równoważnym systemie...

14.07.2020

Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

1/3
Please reload

Akty które weszły w życie:

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy- Data ogłoszenia: 2020-07-30.

  2. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

14.07.2020

Pracodawcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy...

Akty które weszły w życie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- data ogłoszenia 2020-06-22

Projekty zmian:

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentac...

21.06.2020

Zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury wynika ze sposobu waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia emerytury. Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu skutkuje niższym wymiarem emerytury w porównaniu z wnioskami złożonymi w pozostał...

09.06.2020

Zakładowe organizacje związkowe poinformowały pracodawcę, że kierując się pozytywną opinią o pracowniku dotychczas pełniącym funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy, podjęły uchwałę o jego wyborze na kolejną kadencję. Jednocześnie wyjaśniły, że ze względu na stan epidemii i obowiązujący zakaz zg...

Akty które weszły w życie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Projekty zmian:

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emery...

31.05.2020

Epidemia koronawirusa wprowadziła chaos na rynku pracowniczym. Niepewna sytuacja i nieśpieszność polskiego rządu w pomocy przedsiębiorcom spowodowały, że niektórzy pracodawcy zmuszeni zostali podjąć trudne decyzje w zakresie rozwiązania umów o pracę z pracownikami. Zakres trudności związanych z wypowiada...

26.05.2020

Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów albo jesteś może jednocześnie pracownikiem i prowadzisz własną działalność gospodarczą? Doszło w Twoim przypadku do tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach będziesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadk...

14.05.2020

Co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Dlatego wynagrodzenie powinno być odpowiednio przeliczone, gdy zatrudniony przez część miesiąca nie będzie pracował i będzie pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak wyliczyć kwoty wynagrodzenia za pracę należne pracownikowi?

Od 8 marca 2020 r. o...

11.05.2020

Panująca pandemia koronawirusa wpływa bezpośrednio na gospodarkę, w tym także na stosunki pracy. Dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej dotyczy między innymi przypadków obniżenia wymiaru czasu pracy bądź wprowadzenia przestoju ekonomicznego z powodu COVID-19. Stosunek pracy to także wprowadzone ni...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon