Nowości w Prawie Pracy - część 29! ;)

03.07.2020

Czy przejście na emeryturę w czerwcu 202...

21.06.2020

Wybory społecznych inspektorów pracy

09.06.2020

1/3
Please reload

Akty które weszły w życie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych- data ogłoszenia 2020-06-22

Projekty zmian:

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentac...

21.06.2020

Zróżnicowanie zasad ustalania wysokości emerytury wynika ze sposobu waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia emerytury. Złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu skutkuje niższym wymiarem emerytury w porównaniu z wnioskami złożonymi w pozostał...

09.06.2020

Zakładowe organizacje związkowe poinformowały pracodawcę, że kierując się pozytywną opinią o pracowniku dotychczas pełniącym funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy, podjęły uchwałę o jego wyborze na kolejną kadencję. Jednocześnie wyjaśniły, że ze względu na stan epidemii i obowiązujący zakaz zg...

Akty które weszły w życie:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Projekty zmian:

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emery...

31.05.2020

Epidemia koronawirusa wprowadziła chaos na rynku pracowniczym. Niepewna sytuacja i nieśpieszność polskiego rządu w pomocy przedsiębiorcom spowodowały, że niektórzy pracodawcy zmuszeni zostali podjąć trudne decyzje w zakresie rozwiązania umów o pracę z pracownikami. Zakres trudności związanych z wypowiada...

26.05.2020

Wykonujesz w tym samym czasie pracę na podstawie kilku umów albo jesteś może jednocześnie pracownikiem i prowadzisz własną działalność gospodarczą? Doszło w Twoim przypadku do tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach będziesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadk...

14.05.2020

Co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Dlatego wynagrodzenie powinno być odpowiednio przeliczone, gdy zatrudniony przez część miesiąca nie będzie pracował i będzie pobierał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jak wyliczyć kwoty wynagrodzenia za pracę należne pracownikowi?

Od 8 marca 2020 r. o...

11.05.2020

Panująca pandemia koronawirusa wpływa bezpośrednio na gospodarkę, w tym także na stosunki pracy. Dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej dotyczy między innymi przypadków obniżenia wymiaru czasu pracy bądź wprowadzenia przestoju ekonomicznego z powodu COVID-19. Stosunek pracy to także wprowadzone ni...

Akty które weszły w życie:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiana dotyczy modyfikacji obecnie obowiązujących zasad waloryzacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego polegającej na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiedni...

16.04.2020

Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (ujętego w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych). Takie dofinansowanie w określonych jednak sytuacjach nie przysługuje, w szczególności j...

Please reload

team_labour.PNG
Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Znajdziesz nas również

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon